8 (5) 207 1111
Pirkinių krepšelis
0 €
0
Atidėta peržiūrai
0
Privatumo politika

Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos
1. Šioje privatumo politikoje aprašyta, kokius asmens duomenis renkame ir kaip juos tvarkome Jums naudojantis UAB „Bermeta“ valdoma elektroninės parduotuvės svetaine OTTO.LT bei šioje svetainėje teikiamomis paslaugomis
2. Duomenų valdytoja yra UAB „Bermeta“, juridinio asmens kodas 110661798, adresas Liepkalnio g. 110, Vilnius, el. paštas info@otto.lt.
3. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurios pagrindu gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta fizinio asmens tapatybė. Asmens duomenys apima kaip antai vardą, pavardę, adresą, asmens kodą, el. pašto adresą, telefono numerį, įrenginio IP adresas ir kt.
4. Kadangi mes suprantame Jūsų rūpestį dėl Jūsų asmens duomenų tinkamos apsaugos, mes renkame tik šioje privatumo politikoje nurodytus asmens duomenis ir tik nurodytais tikslais bei tą darome atsakingai ir sąžiningai.
5. Rinkdami ir tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes vadovaujamės šiais pagrindiniais principais:
5.1. Asmens duomenys renkami tik apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
5.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
5.3. Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtais pagrindais, t.y. tik tais atvejais, kai:
5.3.1. Jūs duodate tam sutikimą;
5.3.2. Ketinama sudaryti, sudaroma ar vykdoma sutartis, kurios šalimi esate Jūs;
5.3.3. Esame įpareigoti tvarkyti asmens duomenis pagal teisės aktus;
5.3.4. Jūsų asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekiame mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiame asmens duomenis, tačiau tik jeigu Jūsų interesai nėra svarbesni.
5.4. Asmens duomenų nuolatinis atnaujinimas;
5.5. Asmens duomenis saugojame ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
5.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė ir kurie apmokyti tvarkyti asmens duomenis;
5.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
6. Tvarkydami asmens duomenis griežtai vadovaujamės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, taip pat ir Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).
7. Naudotis e-parduotuvės OTTO.LT paslaugomis galite, jei:
7.1. Esate veiksnus fizinis asmuo ir ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus;
7.2. Esate nepilnametis nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus ir turite tėvų, įtėvių arba kitų įstatyminių atstovų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojate savo uždarbiu ar stipendija;
7.3. Teisėtai veikiate juridinio asmens vardu;
7.4. Esate aukščiau paminėtų asmenų įgaliotas atstovas.;
8. Naudodamiesi mūsų paslaugomis ir tęsdami naršymą svetainėje, patvirtinate, kad susipažinote su šia privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jų laikytis. Jei nesutinkate su šia privatumo politika, prašome nutraukti naršymą OTTO.LT svetainėje ir uždaryti naršyklės langą.
II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas
9. Jūsų asmens duomenis mes galime gauti Jums juos pateikiant asmeniškai (pavyzdžiui, pildant registracijos formą, pateikiant prekių užsakymus, atsiuntus el. laišką, atvykus į mūsų buveinę ir pan.) ir/arba automatiniu būdu (Jums lankantis mūsų svetainėje (slapukų ir panašių technologijų pagalba), lankantis mūsų socialinėse paskyrose Facebook, Google+,  Pinterest, Instagram). Taip pat tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenis galime rinkti iš išorinių šaltinių, tokių kaip kitų asmenų valdomų registrų ir pan.
10. Jūsų asmens duomenis renkame šiais pagrindiniais tikslais:
10.1. Jūsų pateiktų užsakymų apdorojimui ir įvykdymui;
10.2. finansinių dokumentų išrašymui;
10.3. sklandaus pirkimo proceso užtikrinimui bei problemų, susijusių su prekių pateikimu ar pristatymu, išsprendimui;
10.4. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui;
10.5. bendravimui su Jumis ir atsakyti į Jūsų užduotus klausimus;
10.6. tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti;
10.7. susisiekti su Jumis, jei neatsiėmėte pirkinių arba aptikome netikslumų dėl įvykdytų sutarčių;
10.8. statistinių duomenų rinkimui;
10.9. Jūsų ir OTTO.LT interesų apsaugai;
10.10. Teisės aktų reikalavimų vykdymui, kadangi teisės aktai mus įpareigoja rinkti ir saugoti informaciją apie sudaromus sandorius.
11. Registruodamiesi ir teikdami užsakymus OTTO.LT svetainėje turite pateikti toliau nurodytus asmens duomenis, kad galėtume tinkamai administruoti Jūsų užsakymų vykdymą. Jei nepateiksite mūsų prašomų duomenų, negalėsite pateikti užsakymų, o mes negalėsime Jums parduoti prekių ir suteikti paslaugų. Mes prašome mums pateikti šiuos asmens duomenis:
11.1. Vardas;
11.2. Pavardė;
11.3. El. pašto adresas;
11.4. Prekių pristatymo adresas;
11.5. Telefono numeris;
11.6. Jei nusprendžiate grąžinti įsigytą prekę, tokiu atveju mes papildomai prašysime mums nurodyti Jūsų banko sąskaitos numerį, kad galėtume Jums grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
12. Naršydami OTTO.LT svetainėje išreiškiate sutikimą, jog Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais bei atskiru patvirtinimu išreiškiate sutikimą, kad Jūsų duomenys butų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Užsiregistruodami OTTO.LT svetainėje sutinkate, kad Jūsų nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
13. Jei nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, prašome apie tai mus informuoti el. paštu info@otto.lt.
14. Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis įgyvendiname visas būtinas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau primename, kad nepaisant mūsų dedamų pastangų nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
15. Jūsų asmens duomenų saugumą taip pat užtikrina saugaus ryšio SSL sertifikatas, kurį suteikė tarptautinis elektroninio parašo sertifikavimo centras „Rapid“. OTTO.LT siekia, kad duomenys, keliaudami iš kliento įrenginio iki serverio, nebūtų perskaityti ar pakeisti trečiųjų asmenų.
16. Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei būtina asmens duomenų tvarkymo tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti, išskyrus atvejus, kai teisės aktai įpareigoja asmens duomenis saugoti ilgesnį laikotarpį. Tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.
17. Statistiniais tikslais galime naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Taip pat mes galime rinkti duomenis apie naudojimąsi OTTO.Lt svetainę, t.y. mes galime rinkti informaciją apie IP adresus, naršyklės rūšį, prietaisą, veiksmus, kuriuos atliekate, naudodamiesi mūsų paslaugomis, ir pan. Šią informaciją naudojame mūsų paslaugoms tobulinti, naujiems produktams, savybėms ir funkcijoms kurti ir Jūsų paskyros bei duomenų saugumui užtikrinti. Tokie duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Jūsų asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti Jūsų asmens tapatybę.
18. Teikdami internetinės prekybos paslaugas svetainėje OTTO.LT saugome informaciją Jūsų galiniame įrenginyje (naudojame slapukus; angl. „Cookies“) taip užtikrindami Jūsų galimybę gauti norimą paslaugą e-parduotuvėje. Šioje privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
19. OTTO.LT svetainėje slapukus naudojame asmenų, besinaudojusių Jūsų įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti, Jums aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.
20. Duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus, išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po vieną. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose. Taip pat papildomos informacijos apie slapukus galite rasti svetainėje http://www.allaboutcookies.org.
III. Asmens duomenų perdavimas
21. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis tam tikrais atvejais juos perduodame kitiems asmenims. Toks asmens duomenų perdavimas atliekamas tik teisėtu pagrindu bei užtikrinant šios privatumo politikos laikymąsi. Jūsų asmens duomenis paprastai perduodame, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti ar įvykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Taip pat asmens duomenys gali būti perduodami Jūsų prašymu.
22. Mes galime perduoti asmens duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurių paslaugomis ir/ar darbais mes naudojamės ir kurie tvarko Jūsų asmens duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai (paslaugų teikėjai) tvarko asmens duomenis tik griežtai pagal mūsų nurodymus ir tik tiek, kiek tai būtina įvykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami paslaugų tiekėjus užtikriname, jog jie yra pasitelkę tinkamas organizacines ir technines priemones Jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti.
23. Jūsų asmens duomenis, be kita ko, galime perduoti šiems savo partneriams:
23.1. Schwab Versand GmbH OTTO Group;
23.2. AB Lietuvos paštui;
23.3. UAB "MailerLite";
23.4. Baltnetos komunikacijos, UAB;
23.5. Kitiems atsakingai parinktiems mūsų verslo partneriams.
24. Tam tikrais atvejais, vykdydami mums teisės aktų keliamus reikalavimus arba siekdami apginti savo teisėtus interesus, Jūsų asmens duomenis galime perduoti teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms.
25. Svetainėje OTTO.LT gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines bei socialinius tinklus. Atkreipiame dėmesį, jog trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos svetainėje OTTO.LT, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir mes neprisiimame atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.
   
IV. Asmens duomenų subjekto teisės
26. Gerbiame Jūsų teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu. Jūs galite bet kada pasinaudoti toliau išvardintomis Jūsų teisėmis
27. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti informaciją, pateiktą mums registracijos OTTO.LT svetainėje metu.
28. Turite teisę gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mes juos tvarkome. Norėdami gauti informaciją apie savo duomenis, kuriuos tvarko OTTO.LT, turite pateikti mums asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę. Patikrinę tvarkomus duomenis, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo atsakysime, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi bei kaip jie yra tvarkomi, bei perduosime juos Jums asmens duomenų konfidencialumą užtikrinančiu būdu.
29. Neatlygintinai informaciją apie Jūsų tvarkomus asmens duomenis teikiame kartą per kalendorinius metus. Jei kreipsitės antrą kartą ar daugiau kartų per kalendorinius metus, duomenys teiksime atlygintinai, t.y. atsakydami ta pačia tvarka kaip numatyta Privatumo politikos 28 p. bei informuodami apie duomenų teikimo apmokėjimo tvarką. Už informacijos pateikimą galėsite sumokėti OTTO.LT kasoje arba į mūsų nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke. Šiuo metu taikome tokius informacijos pateikimo įkainius - 1 lapas popieriaus - 0, 15 €; darbo sąnaudos - 0,29 €; rašalas – 0,15 €; elektra – 0,15 €.
30. Jūs turite teisę kreiptis į mus su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, nebetvarkyti jų arba sunaikinti juos (išskyrus duomenis, kurie tvarkomi ir kitu teisėtu pagrindu nei Jūsų sutikimas, pavyzdžiui, sutarties vykdymas). Siekdami pasinaudoti šia teise Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurio pagrindu mes atliksime Jūsų asmens duomenų patikrinimą bei imsimės būtinų veiksmų.
31. Jūs turite teisę pasinaudoti teise į duomenų perkėlimą pateikę mums atitinkamą prašymą.
32. Jei Jūs susipažinę su savo asmens duomenimis nustatote, kad Jūsų duomenys tvarkomi neteisėtai ar nesąžiningai, turite teisę reikalauti sunaikinti tokius asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą.
33. Aukščiau nurodytas Jūsų teisių sąrašas nėra baigtinis. Jūs turite teisę naudotis ir kitomis teisės aktuose numatytomis Jūsų teisėmis.
34. Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
35. Jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra pažeidžiamos arba yra nesilaikoma asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų, prašome apie tai mus informuoti el. paštu info@otto.lt arba telefonu +370 5 207 11 11. Nepavykus išspręsti klausimo su mumis, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. +370 5 271 2804). Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę bei nagrinėja asmens duomenų subjektų skundus.
V. Privatumo politikos keitimas
36. Siekdami užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką, todėl laikas nuo laiko galime ją pakeisti. Atnaujinę savo privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą mūsų svetainėje OTTO.LT. Tokie pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje OTTO.LT.
37. Jei toliau naudositės OTTO.LT svetaine po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su pakeista privatumo politika.
38. Ši privatumo politika paskutinį kartą keista 2018 m. rugpjūčio 17 d.
Į viršų